REVISTA SĂMĂNĂTORUL - Anul IV

Numerele apărute în anul 2014

 

 

1. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_1(2)-ianuarie-2014.pdf

2  Editorial - UN PIC DE ISTORIE A REVISTEI

3  ZIUA “Z” a debarcării comandourilor naţionaliste

4  Al. Melian -  MINISTRUL  ANTI-CULTURII

6 Dumitru Dănău - COMOARA DIN LEGENDĂ

10 Al Florin Ţene - În literatura română au învins scriitorii canonizaţi de regimul comunist

13 Ion C. Gociu -  CIREŞE AMARE - recenzie de Ion Popescu-Brădiceni

14 Ion C. Gociu -  COARBA

17 Florian Vădeianu - Titule, neică

18 George Ene – Din poeziile lunii decembrie

20 Iuliu-M. Morariu - Părintele Pavel Vesa scrie istorie printre îngeri

21 Vasile Mic -  Poeziile lunii decembrie

22 George Anca - CÂRPA

23 DORU V. FOMETESCU - Poeziile lunii decembrie

24-25 Al. Melian - Cugetări cu recurs - CAUTARI PRINTRE-NTELESURI

26 Iuliu-Marius Morariu - Perspectiva biblică asupra libertăţii şi libertinajului

29 ISTORIE: 1919 BUDAPESTA ocupată de trupele armatei române

30 Silviu Aurelian Jimborean - Preoţia în concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur

32 Nicu N. Tomoniu - Pe urmele lui Coşbuc la Tismana - seria III - Semănătorismul

35 GH. DOCA - Recenzie:  SEMNELE APOCALIPSULUI de Alexandru Melian

38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , redactorii

40 Foto-document - Imagine ARCUL DE TRIUMF - 1878

 

2. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_2(3)-februarie-2014.pdf

2  Editorial - VIRTUALUL CARE NE DISTRUGE

4  Al. Melian -  Scrisoare deschisă Parlamentului României şi Consiliului Legislativ

7  TITINA NICA ŢENE -  Drumul spre suflet

10 Cezarina Adamescu - Paşi pe drumul contorsionat al istoriei

13 Ion C. Gociu - Fragment din nuvela «Coarba»

16 Dumitru Dănău - Incursiune în fenomenologia şi puterea blestemului

19 Florian Vădeianu - Universul satului românesc

20 Doru V. Fometescu - RĂZLEŢE PRIVIRI ÎNDĂRĂT

22 Lucia-Silvia Podeanu - Grădina de sub cer

24 Vasile Mic -  Poeziile lunii februarie

26 Iuliu-Marius Morariu -  Mănăstirea Curtea de Arges - o perlă a arhitecturii şi spiritualităţii româneşti

28 Silviu A. Jimborean - SFÂNTUL THEODOR STUDITUL

30 George Ene - 500 - GRAFO - CLIPURI

32 Din activităţile redactorilor revistei “Sămănătorul”

34 Alex Berca – SOCI, trecutul, prezentul şi speranţa sa de viitor

38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , , cărţi de vânzare, SUMAR

40 Foto - Artă populară tradiţională

3. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_3(4)-martie-2014.pdf

2  Editorial - ÎNTOARCEREA LA BLAGOVEŞTENI

4  Al. Melian -  MEMORIE  SCURTĂ  SAU  CONŞTIINŢE  MURDARE ?

7  Vlad Mihai Popovici -  Debut (cu o analiză exegetică)

10 SCRISORI DOCUMENT - Cinci scrisori de la Mircea Eliade

14 Ion C. Gociu - Fragmente din nuvela «Coarba»

16 Dumitru Dănău - ERAU ÎN VIAŢĂ, DAR... DISPĂRUŢI...i

18 Florian Vădeianu - Aplicaţia

19 Ion Popescu-Brădiceni - Localismul creator (recenzie)

21 Doru V. Fometescu - Poezii din volumele publicate

22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii de primăvară

24 Vasile Mic -  Poeziile lunii martie

26 Iuliu-Marius Morariu -   Anaforaua euharistică în perioada apostolică

28 Silviu A. Jimborean - Predică la Sfântul Apostol Andrei

30 George Ene - 500 - GRAFO - CLIPURI

32 "27 martie 1918" - Unirea Basarabiei cu România

34 Alex Berca – O nouă stea în galaxia monedelor internaţionale

38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare

40 Documente istorice: Patronaj Majestatea Sa Regina Maria

 

4. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_4(5)-aprilie-2014.pdf

2  Editorial Nicu Tomoniu - NOI NE FACEM DATORIA !

4  Al. Melian -  UN  MUŞCHETAR AL CUVÂNTULUI

7  HELENE PFLITSCH - Maia sau Romanul surprizelor

10-11 CONFERIRE DE MEDALII la aniversările 2014

12 Ion C. Gociu - OMAGIU  ADUS DOCTORULUI POET

15 Florian Vădeianu - Un tămăduitor al cuvântului – hărăzit ne-uitării

16 FLORIAN VĂIDEIANU - Omul fără „ţară”

17 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS

21 Doru V. Fometescu - Poezii din volumele publicate

22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii din grădina de sub cer

25 Vasile Mic -  Poeziile lunii aprilie

25-27 Grupul antinaţional Humanitas/Historia lansează pe Lucian Goia

28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME

30 George Ene - 500 - GRAFO - CLIPURI

32 S.A. Jimborean - Acuzaţiile aduse creştinilor în Apologiile Sf. Iustin Martirul

34 Nicu Tomoniu – Minunile atribuite Sf. Nicodim: între Dumnezeu, epigrafie şi falsul istoric

38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare

40 Hieroglife descifrate: DISCUL DE LA PHAISTOS

 

5. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_5(6)-mai-2014.pdf

2  Editorial - REVISTA “SĂMĂNĂTORUL” LA TREI ANI !

4  SANDU MELIAN - OMUL CĂRUIA I-A FOST TRĂDAT FSN-ul

7  Titina Nica Ţene - O noapte palpitantă

10 Titina Nica Ţene - Neastâmpărul toamnei

11 VIDEO - OMAGIU LA ZI ANIVERSARĂ

12 Florian Vădeianu - La zi aniversară

15 Sărbătoriţii lunii mai la "Sămănătorul" - Acrostihuri şi poezie -

17 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a II-a

20 EVOLUŢIONISM  ŞTIINŢIFIC ŞI CREAŢIONISM DOGMATIC

22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii din grădina de sub cer

25 Vasile Mic -  Poeziile lunii mai

26 IULIU-MARIUS MORARIU -  În apărarea lui Toma

28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME

30 George Ene - LUPII - vol. I - roman

32 S.A. Jimborean - Sfinţenia vieţii sau calitatea vieţii

34 Nicu Tomoniu – Între ştiinţă şi Dumnezeu - Ghiveciul Einstein

38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare

40 PROF. FLORIN GHEORGHIU - UN ARTIST AL DESENULUI ÎN CREION

 

6. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_6(7)-iunie-2014.pdf

2  Editorial - Crearea site-lui “SEMĂNĂTORUL”

4  SANDU MELIAN - Articole despre Eminescu

7  Ion C. Gociu - LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ DIN CIUPERCENI

10 Florian Vădeianu - Domnul învăţător

11 De la George Anca: Eminescu şi străinii-o reconsiderare

14-15 EMINESCU CENZURAT! Poezia "Doina" ruptă din volum!

16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a III-a

20 George Ene - LUPII - vol. I - roman

22 Lucia-Silvia Podeanu - Poezii din grădina de sub cer

25 Vasile Mic -  Poeziile lunii iunie

26 IULIU-MARIUS MORARIU -  Reflectarea imaginii lui Avram Iancu în scrisul istoric şi în folclor

28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME

30 S.A. Jimborean - Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat

33 Dr. Alex Berca, SUA – Ucraina - Un butoi cu pulbere

38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare

40 Epistole Al. Melian - C. Noica

 

7. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_7(8)-iulie-2014.pdf

2  Editorial - Primele “lecţii” la “SEMĂNĂTORUL”

4  SANDU MELIAN - C. Noica şi Eminescu

8  Stefan Adrian Stoian - Fraţii diavolului ed. a II-a

11 Florian Vădeianu - Nuvele din Gorjul submontan

16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a IV-a

20 George Ene - LUPII - vol. I - roman

22 Lucia-Silvia Podeanu - Solstiţiul de vară

24 Florian Vădeianu - "Pretinii"

26 Iuliu-Marius Morariu -  Similitudini şi interferenţe şi între itinerariul duhovnicesc pre-pascal şi Tabor

28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME

30 S.A. Jimborean - ANTIOHIA, CENTRU AL VIEŢII BISERICEŞTI - SECOLELE I - IV

33 George Anca - Intervenţii şi lansări la "Colocviile de marţi"

34 Vasile Mic -  Vasile Mic tradus în limba italiană

36 Ecaterina Speranţa Chifu - Scrieri inedite

38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” , cărţi de vânzare

40 Foto-document - George şi Elena Coşbuc, Al. Vlahuţă, Vaida Voievod şi I. L. Caragiale

 

8. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_8(9)-august-2014.pdf

2  Editorial - Alături de Artur Silvestri la “SEMĂNĂTORUL”

4  Al. Melian - RAVAGIILE  POLITICIANISMULUI  GAUNOS

8  Iuliu-Marius Morariu - lansare - Habet sua fata libelli!

11 Florian Vădeianu - Schiţe din Gorjul submontan

13 N.N.Tomoniu - Grupul de Artă Plastică de la Tismana

16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a IV-a

20 George Ene - LUPII - vol. I - roman

22 Lucia-Silvia Podeanu - Solstiţiul de vară - (II)

26 ALEX BERCA -  O nouă viziune asupra învăţ. superior

28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME

30 S.A. Jimborean - SUFERINŢA - acceptare, reacţii. bioetică

32 Vasile Mic -  POEZIILE LUNII AUGUST

34 N.N.Tomoniu - Serafim Duicu - O sămânţă roditoare din pământul Tismanei

38-39 Conturi, abonamente ”Semanatorul Tismana” ,dicţionar

40 Foto-document - Excursia Prinţului Carol la Tismana, (1867)

 

9. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_nr_9(10)-septembrie-2014.pdf

2  Revista “Sămănătorul” ar putea deveni trimestrială !

4  Al. Melian - CANTECE  FĂRĂ  ŢARĂ

7  TISMANA, STATUTUL DE-A  LUNGUL ISTORIEI

15 Florian Vădeianu - POEZII

16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a IV-a

22 George Ene - LUPII - vol. I - roman

24 Lucia-Silvia Podeanu - Solstiţiul de vară - (III)

26 Ion Băbău - Vă mai amintiţi bancurile tinereţii noastre?

28  Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME

30 S.A. Jimborean - Anul omagial, 2013, Constantin cel Mare

32 Vasile Mic -  POEZII TRADUSE ÎN LIMBA ITALIANĂ

34 LILIANA HINOVEANU - Gara Noiembrie

36 Al. Melian -MILA  DOMNULUI  ANDREI  PLESU

37 Al Florin Ţene - Critica literară între artă şi ştiinţă

38-39 Conturi, abonamente, emisiune radio

40 Foto-document - Hartă Asaltul Carpaţilor, (1975)

 

10. http://www.tomoniu.ro/revista/samanatorul_tiparit_nr_10(9)-octombrie-2014.pdf

2 Revista “Sămănătorul” ar putea deveni trimestrială !

4 Al. Melian - CANTECE FĂRĂ ŢARĂ

7 TISMANA, STATUTUL DE-A LUNGUL ISTORIEI

15 Florian Vădeianu - POEZII

16 ION MOCIOI - DISCUL DE LA PHAISTOS - seria a VI-a (ultima)

22 George Ene - LUPII - vol. I - roman

24 Lucia-Silvia Podeanu - Solstiţiul de vară - (III)

26 Ion Băbău - Vă mai amintiţi bancurile tinereţii noastre?

28 Dumitru Dănău - MITOGRAME LIRICE - LYRISCHE MYTHOGRAMME

30 S.A. Jimborean - Anul omagial, 2013, Constantin cel Mare

32 Vasile Mic - POEZII TRADUSE ÎN LIMBA ITALIANĂ

34 LILIANA HINOVEANU - Gara Noiembrie

36 Al. Melian -MILA DOMNULUI ANDREI PLESU

37 Al Florin Ţene - Critica literară între artă şi ştiinţă

38-39 Conturi, abonamente, emisiune radio

40 Foto-document - Hartă Asaltul Carpaţilor, (1975)

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi la:

REVISTA SAMANATORUL

 

 

Email nicu.tomoniu@gmail.com

ntomoniu@yahoo.fr